دانشجویان دانشگاه شریف: به راه دوستان زندانی مان افتخار می کنیم

دو هزار نفر از دانشجویان دانشگاه شریف تهران در نامه ای به رئیس این دانشگاه، خواستار آزادی سه نفر از دانشجویان این دانشگاه شدند.

به گزارش سایت کلمه که اخبار میر حسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران را منتشر می کند، این دانشجویان ضمن حمایت از “راه دوستان” زندانی شان، از رئیس دانشگاه شریف خواسته اند تا برای آزادی مهدی کلاری، کوهیار گودرزی و تارا سپهری فر، از دانشجویان این دانشگاه که در جریان اعتراضات پس از انتخابات دستگیر شده اند، تلاش کند.

نامه دو هزار دانشجوی دانشگاه شریف این چنین آغاز شده است: “روز اول که به دانشگاه پا می گذاشتیم، گمان می بردیم که این مکان مقدس، محملی است برای کسب علم و دانش و راه را برای زندگی ای توأم با آزادگی و غرور هموار می کند. همچنین گمان می بردیم می توان از این مکان مقدس در جهت گام برداشتن برای آبادانی و آزادی ایران عزیزمان استفاده نمود. اما اتفاقات اخیر واقعیت دیگری را نشان می دهد”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!