مرگ حسين شريعتمداری، پايان حسين شريعتمداری‌ها نيست

حاج حسين شريعتمداری وجودش اثبات خباثت است و دانسته‌ها و کردارش از بزرگ‌ترين منابع اسناد جنايت حکومت اسلامی‌ست. مرگ سريع او بی‌حرمتی به اجرای عدالت و نابودی بخشی از اسناد جنايت حکومت اسلامی خواهد بود

حاج حسين شريعتمداری, “تحفه ی الهی و اسلامی”, نماينده ولی فقيه در موسسه کيهان و همه کاره و مقاله نويس روزنامه کيهان, صاحب چرک ترين انديشه و بيان و قلم در عرصه ی روزنامه نگاری حکومتی و نادر روزنامه نگار بازجو و شکنجه گر, چند روزی در بيمارستان بستری بود. برخی ناراحتی ورم معده ناشی از “استرس” و ديگرانی وخامت حال او بر اثر سرطان معده را خبر کرده بودند, خبری نگران کننده و تاسف بار! صادقانه بگويم, خبر را که خواندم و عکس کراهت را آوار تخت بيمارستان ديدم, با خود گفتم مباد خبر دوم درست باشد و سرطان به ياری اش بيايد و به سرعت در خاک فرو کندش. آرزو کردم, و می کنم که خدای اش سلامتی او را باز گرداند و عمرش مستدام دارد, نه به دليل خواست ِتداو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!