جستجو برای يافتن هواپيمای گمشده در قزوين

خبرگزاری فارس: معاون سياسي امنيتي استاندار قزوين گفت: جستجو براي يافتن يك هواپيماي گمشده تك سرنشين در قزوين ادامه دارد.

سيروس صابري اظهار داشت: عصر ديروز از فرودگاه قزوين با ما تماس گرفته شد و اطلاع دادند كه يك فروند هواپيما گمشده است.

وي ادامه داد: اين هواپيما از نوع تك سرنشين است و از فرودگاهي در استان تهران از زمين برخاسته و پس از مدتي پرواز، ارتباطش با برج مراقبت قطع شده است.

معاون سياسي امنيتي استاندار قزوين افزود: اين هواپيما پس از پرواز با برج مراقبت مبدأ پرواز خود ارتباط داشته است ولي وقتي ارتباط آن با برج مراقبت فرودگاه قزوين به دلايل نامعلومي قطع مي‌شود كه احتمال سقوط و يا حادثه براي وي مترتب مي‌شود.

صابري اضافه كرد: به محض اعلام، جستجو در مناطقي از استان قزوين آغاز شد و تاكنون اثري از اين هواپيما پيدا نشده است.

معاون سياسي ـ امنيتي استانداري قزوين بيان داشت: اگرچه براساس برخي شواهد احتمال س… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!