یا مقصد نهايی این بمب ها ایران است؟


آیا مقصد نهايی این بمب ها ایران است؟

صدها بمب نیرومند بونکر-بوستر «ضدپناهگاه» از پایگاهی در کالیفرنیا به بریتیش آیلند (پایگاه دیگوگارسیا) در اقیانوس هند برای حمله احتمالی به ایران فرستاده شده اند.

دولت آمریکا در ماه ژانویه قرارداد ترابری ده محموله بزرگ مهمات به این جزایر را امضا کرده بود که بر اساس آن 387 بمب از این دست باید جابجا میشد.

این بمبها برای نابود کردن سنگرهای مستحکم و زیر زمینی یا در زیر کوه ها کاربرد دارد.

کارشناسان گفته اند این بمبها به جز برای حمله به تاسیسات اتمی ایران در آن منطقه کاربر دیگری ندارد که گزینه بعدی آمریکا در صورت شکست دیپلماسی خواهد بود.

محموله ای که به این جزایر حمل شده است شامل 195 بمب هوشمند و هدایت شونده مدل 110 و 192 بمب بسیار نیرومند 2000 پوندی مدل 117 میباشد.

گزارشها تاکید میکنند که هواپیماهای بمب افکن نامرئی و رادارگریز استیلت نیز به این پایگاه ها فرا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!