جان آقای منصور اسانلو در معرض خطر جدی می باشد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،از چند روز قبل از چهارشنبه سوری تهدیدات و فشارها علیه زندانیا سیاسی و سایر زندانیان بند ۴ زندان گوهردشت بصورت جنون آمیزی شدت یافت که منجر به انتقال آقای منصور اسالو به بند ۵ و شکنجه وحشیانه ۷ زندانی بی دفاع شده است.

روز یکشنبه ۲۳ اسفند ماه بطور غیر مترقبه و ناگهانی آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی واحد تهران و حومه توسط حفاظت و اطلاعات زندان فراخوانده شد. پس از مراجعه او را به اتهام واهی که قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را دارد به سلولهای انفرادی بند ۵ منتقل می کنند ولی بدلیل پر بودن سلولهای انفرادی این بند او را به بند عمومی ۵ زندان گوهردشت کرج معروف به بند متادون منتقل می کنند و در کنار زندانیان که اعتیاد شدید دارند و مبتلا به بیماریهای واگیر دار هستند قرار می دهند. زندانیان سیاسی در این بند از هیچ امنیتی برخوردار نیستند. وکیل بند… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!