محمد رسول اف آزاد شد

جرس: محمد رسول اف کارگردان و مستند سازعصر امروز26 اسفند آزاد شد
مجتبي مير طهماسب در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب افزود : عصر امروز محمد رسول اف با تودیع یک قرار وثیقه 100میلیون تومانی به مدت 20 روز به مرخصی آمده است
جعفر پناهی و محمد رسول اف چند روز گذشته بازداشت شده بودند که محمد رسول اف عصر امروز 26 اسفند آزاد شد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!