سال نو را به تک تک شما عزیزان از صمیم قلب تبریک میگویم

 دوستان عزیزم،

سال نو را به تک تک شما عزیزان از صمیم قلب تبریک می‌گویم… سلامتی و
سر افرازی شما را از درگاه پروردگار بزرگ خواهانم… نوروزتان پیروز، هر
روزتان نوروز… به امید آزادی و سرافرازی ایران و ایرانیان راستین
  پیروز باش ‌ای ایران آزاد باش ‌ای ایران از ما فرزندان خود دلشاد باش‌ای ایران
  فروردین ۲۵۶۸ ایران زمین  مارس ۲۰۱۰ میلادی  کالیفرنیا (و با قلبی همیشه در ایران

Happy Spring, Happy Nou Rooz to everyone, Wish you all good health, good luck, good love and good peace….

I dedicate this song to all of you: (Hope you enjoy…)

http://www.youtube.com/watch?v=m6rpc4Dx5t8&feature=player_embedded

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!