اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها به همه پرسی گذاشته شود

محمود احمدی نژاد آمار تورمی که برخی افراد و مخالفان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها اعلام می کنند را غیر علمی و غیر واقعی دانست و گفت: این اظهارنظرها یا ناشی از عدم اطلاع آنها است و یا اینکه نمی خواهند این قانون اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور جمعه شب در برنامه”سفر به خیر” شبکه سوم سیما با تشریح ابعاد اقتصادی اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و توجه به نظر و خواست مردم گفت: متاسفانه برخی نمی خواهند این طرح اجرا شود، لذا پیشنهاد می کنم موضوع را به همه پرسی بگذاریم .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!