بهاریه

بمناسبت فرارسیدن بهار و ظهور تصویر خمینی در سفره هفت سین میر حسین موسوی و زوجهٔ گفتم یادی از امام مرحول ایشان کرده و دو قطعه از اشعار نغز‌شان را در مقایسه با غزلی از شیخ آجل برای انبساط روح خوانندگان بیاورم.
توجه: بیت ماقبل آخر غزل سعدی بیان حال ست

 

سعدی

 

برآمد باد صبح و بوی نوروز

برآمد باد صبح و بوی نوروز **به كام دوستان و بخت پیروز

مبارك بادت این سال و همه سال **همایون بادت این روز و همه روز

چو آتش در درخت افكند گلنار **دگر منقل منه آتش میفروز

چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست **حسدگو دشمنان را دیده بردوز

بهاری خرمست ای گل كجایی **كه بینی بلبلان را ناله و سوز

جهان بی ما بسی بودست و باشد **برادر جز نكونامی میندوز

نكویی كن كه دولت بینی از بخت **مبر فرمان بدگوی بدآموز

منه دل بر سرای عمر سعدی **كه بر گنبد نخواهد ماند این گوز

دریغا عیش اگر مرگش نبودی **دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز

 

امام خمینی

 

 

این عید سعید عید اسعد باشد // ملت به پناه لطف احمد باشد

برپرچم جمهوری اسلامی ما // تمثال مبارک محمد(ص) باشد

این عید سعید عید حزب الله‌است // دشمن زشکست خویشتن آگاه است

چون پرچم جمهوری اسلامی ما // جاوید به اسم اعظم الله‌است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!