نوروزانه

نوروز نوید نوبهار آورده است

عیدی، خنکای کوهسار آورده است

دلسوختگان ِ فصل بی باران را

امسال دلی امیدوار آورده است

****

از کوچه شمیم آشنا می آید

این عطر بنفشه از کجا می آید

گلبانگ بهار است مگر، کز البرز

تا غربت غرب، سوی ما می آید

****

نوروزعزیز مقدمت گلباران

امسال نوید ابر: باران، باران

فصلی دوسه پاییزی غربت دیدیم

اینک نفس ِ بهار، آنک ایران

****

نوروز و بهار توامان می آیند

عید و گل و سبزه همزمان می آیند

فصل نو وآیین کهن هرساله

تا دورترین باغ جهان می آیند

****

نوروز خوش آمدی، صفا آوردی

در شهر چه بوی آشنا آوردی

گل، سبزه، شکوفه، خاک باران خورده

این محشر ُکبرا  ز کجا آوردی؟

****

نوروز بشارت بهاری داری

خوشرنگی متن ِ لاله زاری داری

صد خاطره ی عشق و جوانی باتوست

آهنگ سرود بی قراری داری

****

نوروز هماره سرفرازت بینم

برموج مراد، در فرازت بینم

شصت و سه بهار دیدم، اما ایکاش

صد سال دگر دوباره بازت بینم

جهانگیر صداقت فر
                 بهاری دربیدر کجا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!