واردات نفت چين از ايران ۴۰ درصد كاهش يافت

سایت ندای سبز آزادی: همزمان با تشديد فشار کشورهای غربی بر پكن براى موافقت با دور تازه تحريم‌ها عليه جمهوری اسلامی ايران، گزارش‌ها حاكی است كه ميزان واردات نفت چين از ايران حدود ۴۰ درصد كاهش يافته است.

گزارش داده هاى مصرف نفت از سوى چين در روز دوشنبه نشان مى‌دهد، ايران كه در سال گذشته سومين تأمين‌كننده بزرگ نفت خام اين كشور بوده است اکنون و پس از روسيه به مقام چهارم سقوط كرده است.

بر اساس اين گزارش، ايران در اين دو ماه دو ميليون و ۵۳۰ هزار بشكه نفت خام به چين صادر كرده است كه نشانگر ۳۷.۲ درصد كاهش نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۰۹ است.

اين كاهش در حالى صورت مى‌گيرد كه ميزان واردات نفت خام چين از عربستان سعودى، بزرگترين صادركننده نفت به اين كشور، در همين دوره ۵.۴ درصد و از كشورهاى آنگولا و روسيه نيز به ترتيب ۷۱.۶ و ۵۰.۸ درصد رشد داشته است.

خبرگزارى رويترز در گزارشى مى‌گويد كه تنها واردات نفت خام چين از ايران كاه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!