اقدامات تنبیهی اروپا علیه پخش پارازیت ماهواره ای

رادیو آلمان: ارسال پارازیت و اخلال در برنامه‌ی شبکه‌های فارسی‌زبان غربی همچنان با انتفاد مقام‌های اروپایی همراه‌ است. بعضی از کشورهای اتحادیه‌ی اروپا از جمله ایتالیا، از این پس اقدام‌های تنبیهی در قبال این وضع را منتفی نمی‌دانند.

روز دوشنبه ( ۲۲ مارس / ۲ فروردین) در مقر پارلمان اتحادیه‌ی اروپا، وزیران امور خارجه این اتحادیه برای اقدام‌های هماهنگ در برابر ارسال پارازیت روی شبکه‌های فارسی زبان بی بی سی، صدای آلمان و صدای آمریکا به توافق رسیدند.

بنا بر گزارش شبکه‌ی اول آلمان، ایران بخشی از فناوری‌های لازم برای شنود، انسداد اینترنت، ایجاد پارازیت و بازرسی و دیده‌بانی اینترنتی را از شرکت‌های مستقر در بعضی کشورهای اروپایی دریافت کرده است.

آغاز مقابله

اکنون اتحادیه‌ی اروپا پس از ارسال پارازیت روی دو شبکه‌ی فارسی‌زبان بی بی سی و صدای آلمان که هزینه‌ی آن‌ها از محل مالیات‌های عمومی در این کشورها … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!