فعالیت شرکت نفتی روسی درایران به دلیل تحریمهای آمریکا متوقف شد

تحریم های آمریکا باعث توقف فعالیت یک شرکت نفتی روسی در ایران شده است.

روز چهارشنبه، ۴ فروردین (۲۴ مارس) گزارش مالی شرکت روسی لوک اویل انتشار یافت که در آن آمده است که از آنجا که تحریم های وضع شده توسط دولت ایالات متحده علیه ایران، ادامه فعالیت در بخش نفت و گاز این کشور را ناممکن ساخته، این شرکت ناگزیر است با تحمل زیانی به مبلغ شصت و سه میلیون دلار، عملیات خود را در ایران متوقف کند.

این شرکت روسی در چند سال اخیر در طرح اکتشاف و بهره برداری از میدان های نفتی بلوک اناران، واقع در استان ایلام، شرکت داشته و پیش از این هم در اکتبر سال ۲۰۰۷، برای مدتی عملیات خود در این منطقه را به دلیل تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران به حالت تعلیق درآورده بود.

در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷، شرکت لوک اویل بار دیگر عملیات اکتشاف نفت در اناران را از سر گرفت.

تحریم آمریکا در مورد سرمایه گذاری نفتی در ایران شامل تمامی شرکت هایی می شود که مبلغی ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!