تظاهرات مردمی امروز در قم

امروز در تشییع جنازه ماه سلطان ربانی همسر ایات الله منتظری،با وجود ممانعت وزارت اطلاعات و حضور سنگین نیروهای انتظامی، مردم در صحن زیارتگاه حضرت معصومه جمع شدند و دست به تظا هرات اعتراضی زدند. این تظاهرات در حالی انجام شد که رژیم از ترس رویدادهای دی ماه جسد همسر منتظری را به گروگان گرفته است. در طی این تظاهرات بیش از 30 نفر دستگیر شدند. در این تیکه ویدئو :

( بعد از ثانیه ۴۰) از قبیل:

– عزا، عزاست امروز، روز عزاست امروز؛ منتظری مظلوم صاحب عزاست امروز
– یا حضرت معصومه، منتظری مظلومه
– یا حجتبن حسن، ریشه ظلم رو بکن
– الله اکبر
– ای مرجع آزاده، آزادیت مبارک
– خونی که در رگ ماست، هدیه به ملت ماست

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!