دماغ عمل نکرده!

ایران شده است پایتخت جراحان پلاستیک در دنیا. . عمل دماغ برای بعضی از دختران و آقا پسرها از نان شب واجب تر شده است. متاسفانه عمل دماغ فقط یکی از 6 نفر را خوشکلتر میکند و معمولا 5 نفر بعدی زشت تر میشوند. من بین این همه خانم و آقای دماغ عمل کرده فقط تعداد معدودی را دیده ام که بسیار زیبا شده اند مهمترین رمز یک جراحی موفقیت آمیز حفظ تناسب بین بینی و بقیه اجزاء صورت و حتی جثه و اندام است. اولین کسیکه در ایران دست به عمل جراحی زیبائی زد. دکتر اصانلو بود که فقط بینی را تا آخرین حد ممکن کوچک میکرد و غالبا یعنی 99 درصد از عمل هایش باعث زیبائی سوژه نمیشد. مشخص ترین عمل جراحی او روی صورت مرحوم پوران و مرحوم الهه و خانم فروزنده اربابی هستند که کوچکترین تناسبی با صورت هیچ یک از این افراد نداشتند. در زیر طنزیست در باره عمل جراحی بینی ارسال شده از طرف یک دوست ناشناس

.دماغ عمل نکرده!—————اگه مثل کلنگه / مثل لوله تفنگه / با خوشگلی‌ت می‌جنگه / طبیعیه، قشنگه / نگو که این یه درده / دماغ عمل نکرده ——– اگر که مثل فیله / و یا از این قبیله / روی نوکش زیگیله / غصه نخور، اصیله /  هی نرو پشت پرده / دماغ عمل نکرده —— یکی می‌گه درازه / خیلی ولنگ و وازه / یکی می‌گه ترازه / غصه نخور که نازه / ببین خدا چه کرده / دماغ عمل نکرده ——- دماغ نگو جواهر / سوژه‌ی شعر شاعر / طویل فی‌المظاهر / پدیده‌ی معاصر / آهای تخم دو زرده / دماغ عمل نکرده —— با اون دماغ همیشه / عکس تو پشت شیشه / تو سینما چی می‌شه / شکستن کلیشه / کاشکی بری رو پرده / دماغ عمل نکرده ——- کم باباتو کچل کن / یا خودتو مچل کن / کی بت می‌گه عمل کن / قصیده رو غزل کن / می‌شی له و لورده / دماغ عمل نکرده —— چه‌ قد دماغ دماغ شد / قافیه‌مون چلاق شد / هی، یکی- چل کلاغ شد / تصنیف کوچه باغ شد / بره که برنگرده / دماغ عمل نکرده 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!