بارگاه ولایتی را که از تشییع جنازه یک پیرزن بترسد باید گل گرفت

یکی از کاربران اینترنت در ایران بارگاه ولایتی را که از تشییع جنازه یک پیرزن بترسد، باید گل گرفت

آقای خامنه ای ادعای ولایت بر مسلمین جهان را دارد و دم از قدرت بلامنازع حکومت اسلامی در جهان می زند، اما از تشییع جنازه ی یک پیرزن می ترسد. آقای خامنه ای: در این حکومت شما را که از سایه مردم و جنازه یک انسان هم می ترسد باید گل گرفت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!