«بستری شدن استاد شجریان در بیمارستان کسری»

محمد‌رضا شجریان خواننده پر آوازه موسیقی سنتی ایران در بیمارستان کسری تهران بستری شد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران آقای شجریان ‌به دلیل ناراحتی ریوی به بیمارستان کسری رفت و از ساعت ۱۳ تحت عمل جراحی قرار گرفت.
به گفته پزشکان اگر بی‌هوشی بعد از عمل طول نکشد وی امروز به بخش منتقل می‌شود.
گفتنی است محمدرضا شجریان چند سال پیش نیز مدتی از بیماری کلیه رنج می‌برد که با انجام عمل جراحی درمان شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!