انتقاد نمایندگان کنگره از سیاست اوباما در قبال رژیم تهران

رادیو آلمان: ۶۹ نماینده کنگره آمریکا با انتشار نامه‌ای از سیاست باراک اوباما در قبال رژیم ایران انتقاد کردند. آنها خواستار اعتراض قاطعانه این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و نیز دسترسی آزاد مردم ایران به شبکه اینترنت شدند

این نامه که روز ۱۷ مارس انتشار یافت، نخست توسط ترنت فرانکز تدوین و امضا شده بود و سپس به امضای ۶۸ نفر دیگر از نمایندگان کنگره‌ی آمریکا رسیده بود. امضاکنندگان نامه از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند در زمینه دسترسی آزاد مردم ایران به فنآوری اینترنتی به جنبش اعتراضی ایران یاری رساند. از سوی دیگر در این نامه لحن ضدآمریکایی برنامه‌های فارسی صدای آمریکا نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

نمایندگان کنگره در نامه خود خطاب به باراک اوباما می‌نویسند: «اظهارات قاطعانه شما در نخستین گزارشی که پیرامون وضعیت کشور ایراد کردید، مبنی بر این‌که هرگاه دولتمردان ایران به تعهدات خود پایبند ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!