بزرگترین شرکت هند خرید نفت از ایران را متوقف کرد


بزرگترین شرکت هندی واردکننده نفت خام از ایران اعلام کرده که قرارداد خرید نفت از ایران را تمدید نمی کند.

روز پنجشنبه، 12 فروردین (1 آوریل)، به نقل از منابع نزدیک به شرکت هندی رلیانس، گزارش شده است که این شرکت تصمیم گرفته است قرارداد خرید نفت خام از ایران را برای ایران تجدید نخواهد کرد.

براساس این گزارش، شرکت رلیانس در خلال یک سال گذشته به سرعت از میزان خرید نفت خام از ایران کاسته و در دو ماه گذشته نفتی از این کشور وارد نکرده است.

رلیانس بزرگترین شرکت خصوصی هند و مالک بزرگترین پالایشگاه نفتی جهان است و هر روزه حدود یک میلیون و دویست و چهل هزار بشکه انواع نفت خام را تصفیه می کند.

این شرکت در سال 2009، به طور متوسط روزانه نود هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری می کرد.

رلیانس دلیل تصمیم خود به توقف خرید نفت خام از ایران را اعلام نکرده است و به گزارش خبرگزاری رویتر، مقامات نفتی ایران … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!