تغییرات غیر منتظره در سیستم رهبری ایران

 بنا به گزارش خبر گزاری بی بی سی که همیشه نسبت به مسائل ایران علاقمند است لحظا تی قبل از سحر گاه امروزمجتبی خامنه ای فرزند ارشد ولی فقیه در یک شورش ناگهانی با همکاری بسیج و سپاه و احمدی نژاد پدر و مادر خود را در یکی از سلول های زندان اوین محبوس کرد و خود را  رهبرایران اعلام نمود.

 رهبر سابق ایران و همسرش بلافاصله از مجتبی به دیوان بین المللی لاهه شکایت کردند که شکایت آنها اینک تحت بررسی است .

 محمود احمدی نژاد رییس جمهور، کابینه جدید خود را به شرح زیر به مجتبی خامنه ای معرفی کرد.

 میر حسین موسوی وزیر کشاورزی و فضای سبز

کروبی وزیر جنگ و دفاع

محمد خاتمی وزیر راه و ترابری

 همسر احمدی نژاد وزیر امور زنان و دارایی و دادگستری و کار

April Fools’ Day  قرار است مسئولین بقیه وزارت خانه ها  به زودی مشخص و معرفی شوند .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!