سیا: برنامه هسته ای رژیم ایران صرفا جهت نظامی دارد

روزنامه “کامرسانت” روسیه در مقاله ای نوشت، آنطور که از آخرین گزارش سازمان اطلاعاتی آمریکا “سیا” مشخص می شود، رژیم ایران قصد دارد تولید تجهیزات برای سلاح هسته ای را آغاز کند و همچنین کار در زمینه تسلیحات میکروبی و شیمیایی را ادامه می دهد.

در ادامه مقاله آمده است، در اوائل هفته گزارشی که تحت نام “راپرت721” توسط مرکز نظارت بر منع اشاعه تسلیحاتی (WINPAC) “سیا” تهیه شده به کنگره آمریکا ارائه شد. این گزارش اولین سند رسمی ارگان اطلاعاتی آمریکا محسوب می شود که دقیقا تایید می کند که برنامه هسته ای رژیم ایران صرفا جهت نظامی دارد

در ادامه این بحث گفته می شود، بر اساس گزارش تحلیلگران “سیا”، سال گذشته تهران به طور جدی تامین مالی برنامه هسته ای خود را افزایش داده است. در نتیجه حجم اورانیوم غنی شده بیش از سه برابر افزایش یافته است: فقط ظرف 11 ماه از سال 2009 مرکز غنی سازی نطنز 1,8 تن هگزافلئورید اورانیوم تولید کرده است. در سال 2008 حجم کلی تولید… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!