بهای دیه کامل در سال ٨٩ اعلام شد

بنا بر اعلام وزارت دادگستری، ارزش دیه کامل برای سال آینده در اجرای ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری و گرفتن نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط تعیین شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!