خبرنگار ایرانی واحد مرکزی خبر در رم به جاسوسی متهم شد

ه گزارش خبرگزاری مهر دولت ایتالیا در گزارشی اعلام کرده که حمید
معصومی‌نژاد که به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در رم فعالیت می‌کرده، یک
مامور ارشد وزارت اطلاعات ایران است. در این گزارش آمده است که در جریان
استراق سمع مشخص شده که معصومی‌نژاد به عنوان فعالیت‌های پوششی گاهی خود
را کارمند و مامور شرکت هواپیمایی ایران معرفی می‌کرده است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!