لاریجانی در پاسخ به احمدی نژاد: مصلحت ملت مبنای تصمیم گیری است

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در پاسخ به نامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور گفت که در بررسی مجدد طرح هدفمند کردن یارانه ها “مبنای تصمیم گیری مصالح ملت است.”

به گزارش خانه ملت، وبسایت رسمی مجلس ایران، آقای لاریجانی دوشنبه ۱۶ فروردین (پنجم آوریل) به نامه روز گذشته محمود احمدی نژاد درباره بررسی مجدد طرح هدفمند کردن یارانه ها پاسخ داده و گفته است که “بی دقتی در اجرای این طرح مشکلات بیشتری بر سر راه مردم قرار می دهد”.

رئیس مجلس ایران با اشاره به تشکیل کمیسیونی ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها و بررسی این قانون در طول سال ۱۳۸۸ نوشت: “مشکل پس از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و هنگام ارایه بودجه سال ۸۹ ظهور یافت که در لایحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور یکباره به جای رقم حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود.”

رئیس جمهور ایران در نامه روز یکشنبه (۱۵ فرورد… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!