نيمي از هواپيماهايي ايران‌اير از پرواز به اتحاديه اروپا منع شدند

 توجه به اعلام رسمي ايران اير برمالكيت 67 فروند هواپيما، با توجه به ليست اعلامي اتحاديه اروپا از اين پس 34 فروند از هواپيماهاي ايران‌اير يعني نيمي از ناوگان اين شركت حق تردد به اتحاديه اروپا را ندارند.

ایلنا: اتحاديه اروپا پرواز هواپيماهاي متعلق به «ايران اير» به كشورهاي عضو اين اتحاديه را ممنوع اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ايلنا، كميسيون اروپا بعد از انجام بازرسي‌ها و برخي آزمايش‌هاي فني و امنيتي و برآورد امكان چندين سانحه هوايي جدي ممنوعيت ورود هواپيماهاي شركت ايران اير به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را اعلام و تاكيد كرد كه اين ممنوعيت در سريع‌ترين زمان ممكن اجرايي مي‌شود.
كميته امنيت هوايي اتحاديه اروپا همچنين اعلام كرد كه شركت ايران اير تنها با استفاده از ناوگان هوايي ويژه‌اي اجازه پرواز به كشورهاي اين اتحاديه را دارد.
كميسيون اروپا تاكيد كرد كه طي ماه‌هاي آينده براي بررسي ضريب … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!