اس ام اس لوتی

 .

.

اس ام اس لوتی:
زغال قليونتم، بکش خاکستر شيم.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زغال قليونتم رفيق!
ميسوزم تا بسازمت!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سوزن رفاقت در تيوپ قلبم فرو رفت و گفت :فييييييييييس
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تازه فهميدم پنچرتم رفيق!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پدال دنده موتورتيم با پا بزن توسرمونو خلاصمون کن!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پوست موز زير پاتم، حال ميکنم اگه افتخار بدي پاتو بذاري روم !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به لوتي ميگم: آب بده، دريا ميده؛ ميگم گل بده، گلستان ميده؛ ميگم معرفت و
دوستي بده همش شماره تو رو ميده !!
************************************
آب دماغتيم…آنتي هيستامين بخور، فنا شيم.
*************************************
قرمزي چشاتم نفازلين بريز فنا شيم.
************************************
بند کفشتيم گره بزن خفه شيم.
*********************************
کش شلوارتم رفيق ولم کن تا آبروتو ببرم.
********************************
سيگارتيم، بکش تا دود شيم.
****************************
زنگ درخونتم، هر کس تو رو بخواد، بايد منو بزنه.
***********************************
چروک لباستيم، اتوبزني هلاک شديم!
*********************************
تريپ مرام، کلنگتم عمله!!
********************************
سلامي به گرمي آش رشته که با پيازداغ روش نوشته :
“مرامت منو کشته”.
********************************
ميگن نارنگي چون پوستش زود کنده ميشه پيش مرگ همه ي ميوه هاست! نارنگيتيم، هلو !
************************************
اين اس ام اس رو ميزنم به سلامتي همه خوبا که سخت مشغول شطرنج زندگي اند. و نميدونن ما مات رفاقتشون هستيم.
***********************************
ديروز روز جهاني آوارگان بود، توقع داشتم يه تشکر خشک و خالي از ما ميکردي که يه عمريه آوارتيم !!!
*************************************
دل به تو دادم که ناز کني نگفتم که کي بازکني !
**************************************
بزرگترين دشمن آدم پوله:هر چي دشمن داري بده به من و خودتو خلاص کن!
************************************
ميگي پول چيه ؟ پول مثه چرک دسته / پس همشو بده من، نذار چرک شه دستت !
**********************************
 !**********************************

and, finally, my favorite Jaheli video by Davood Asgharian in Youtube

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!