آیتالله خامنهای: وضوی بدهکاران پول آب باطل است

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با صدور فتوائی وضو و غسل کسانی را که بهای آب مصرفی خود را به موقع نمی‌پردازند، باطل دانست. همزمان، ۴ آیت‌الله دیگر نیز، فتواهائی مشابه صادر کردند.

خبرگزاری کار ایران نوشت که شرکت آب و فاضلاب روستائی استان قم از آیت‌الله خامنه‌ای و چهار مرجع تقلید دیگر، درباره مشترکان آب و پرداخت قبض‌های آب آن‌ها استفتاء کرده است. این اقدام شرکت آب نشان می‌دهد که روند عدم پرداخت قبض‌های آب در ایران شدت یافته است.

آیت‌الله خامنه‌ای، در پاسخ چنین فتوا داده است:«امتناع از پرداخت قبوض آب‌بها جایز نیست و وضو و غسل با آن باطل است و مشترک بدهکار و ضامن آن مبلغ است.»

فتوای ۴ آیت‌الله رسمی

چهار آیت‌الله دیگری که همزمان با رهبر جمهوری اسلامی پرداخت آب‌بها را یک وظیفه شرعی دانسته‌اند، همه از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان مرجع تقلید رسمی معرفی شده‌اند. مصباح یزدی و محمد …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!