دو نفر در آلمان به صدور غیر قانونی تجهیزات به ايران متهم شدند

دادستانی آلمان روز چهارشنبه دو ايرانی را به صدور غير قانونی تجهيزات قابل استفاده در ساخت موشک های دوربرد به جمهوری اسلامی متهم کرد.

دادستانی آلمان می گويد: محسن الف، ۵۲ ساله، و بهزاد سين، ۴۹ ساله، کوره ای که می تواند قطعات موشکی را با مواد مقاوم در برابر گرما بپوشاند را از يک شرکت آلمانی به مبلغ ۸۵۰ هزار يورو (يک ميليون و صد و چهل هزار دلار) در ژوئن سال ۲۰۰۷ خريداری کرده بودند.

به گزارش رويترز، صدور چنين تجهيزاتی به ايران نقض قوانين صادرات آلمان محسوب می شود. طبق اين گزارش اين دو نفر از اين شرکت آلمانی خواسته بودند تا اين تجهيزات را برای آنها نصب کند.

دادستانی آلمانی اضافه کرده است: «اين دو متهم می دانستند اين تجهيزات برای استفاده در برنامه موشکی ايران است.»

طبق اين گزارش بهزاد سين، که يک شهروند آلمانی –ايرانی است، بين دو کشور در رفت آمد بوده است.

دادستانی آلمان می گويد: هنگامی که اين شرکت آلمانی سازنده …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!