محمود احمدینژاد: ایران گلستان امنیت و آرامش است

محمود احمدی‌نژاد ایران را «گلستانی» می‌نامد که «احساس امنیت و آرامش» در آن در دنیا نمونه ندارد! منتقدان می‌گویند در این «گلستان» مسئولان مبارزه با فساد اقتصادی، سردستگان فسادند و جای هر صدای مخالف در زندان!

میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان‌ می‌پرسد که «با جمع کردن تظاهرات خيابانی مسئله معترضان حل شده است؟» او می‌گوید «دروغ مسئله اصلی» نظام شده است و «مسائل اخلاقی، عدم کارآمدی، سياست خارجی، فساد فراگير، … همه اينها يک نوع بی اعتمادی نسبت به حاکميت و نظام ايجاد کرده است که با به کارگیری قوه قهریه» حل نمی‌شود.
آیا رهبران جمهوری اسلامی به گفته‌های خود مبنی بر وجود «امنیت و آرامش» باور دارند؟ مهدی خلجی، نویسنده و کارشناس مسایل دینی می‌گوید دیکتاتورها اول تبلیغات می‌کنند، بعد خودشان هم این تبلیغات را باور می‌کنند.
به نظر میرحسین موسوی «همه اينها نشانه‌هايی است از اينکه موريانه‌های بی اعتمادی دارد پا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!