شش نفر از زندانيان فراري حادثه انفجار زندان ايلام دستگير شدند

به گفته يك مقام آگاه بعد از انفجار بمب در زندان مركزي ايلام ٨ نفر از زندانيان فرار كردند كه تا بعدازظهر امروز ٦ نفر از آنها دستگير شدند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!