اعمال فشار بر شهروندان مسیحی در تبریز

خبرگزاری هرانا – اعمال فشار دستگاه امنیتی بر یكی از شهروندان مسیحی ترک زبان تبریز که پیشتر در 16 اسفند ماه بازداشت شده بود ادامه دارد.

بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، یكی از نوكیشان مسیحی آذری با نام ” سعید ” که در 16 اسفند ماه سال گذشته بازداشت و پس از تحمل 9 روز انفرادی با قرار وثیقه 80 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود همچنان از سوی ماموران امنیتی مورد تهدید قرار می گیرد و از برگرداندن مدارك ضبط شده وی شامل اوراق شناسائی ، اسناد بانكی ، گواهی تحصیلی و همچنین خودرو و تلفن همراه ایشان امتناع می شود.

نامبرده از سوی دستگاه امنیتی و قضائی به شرکت در مراسم مذهبی و انجام امور دینی خود از جمله تبلیغ آئین مسیحی متهم شده است.

همچنین لازم به یاد آوریست پیش ازاین نیز یكی دیگر از مسیحیان آذری زبان با نام “رضا” در تاریخ یكم اسفند ماه ۱۳۸۸، با اتهامات مشابه توسط مامورین امنیتی تبریز دستگیر وپس از ۵۰ روز از زندان تبریز با قرار وثی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!