ندای خیرخواهی صلاح و اصلاح همچنان باقی است

متأسفیم که طی ماههای گذشته به جای تلاش برای همبستگی ملّی بیشتر جریاناتی در جهت ایجاد افتراق و تشدید کینه‌ها و بدبینی‌ها و حذف و دفع بخش‌های مهمی از جامعه کوشیدند و وضعیتی که در درجه اول زیانش متوجه اصل نظام و نیز ایران و ایرانی است پیش آمد.به نظر می‌رسد که عواملی هستند که نمی‌خواهند این روزنه گشوده‌تر شود و فضا را بسته می‌طلبند.

کلمه: رئیس‌جمهور سابق کشورمان با بیان اینکه« ملاک وحدت و همدلی حرکت در چارچوب قانون اساسی و تأمین منافع و مصالح ملّی است»، اظهار داشت:«متاسفیم که طی ماههای گذشته به جای تلاش برای همبستگی ملّی بیشتر جریاناتی در جهت ایجاد افتراق و تشدید کینه‌ها و بدبینی‌ها و حذف و دفع بخش‌های مهمی از جامعه کوشیدند.»

حجت الاسلام و المسملین سیدمحمد خاتمی در دیدار با جمعی از نخبگان اجتماعی و دانشگاهی، گفت:«ایران برخوردار از ظرفیت‌های فراوان تاریخی، معنوی، اجتماعی، انسانی، مادی و امتیازات ناشی از مو… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!