آیت الله خامنه ای: کاربرد سلاح هسته ای را حرام می دانیم

اولین کنفرانس بین المللی “خلع سلاح و عدم اشاعه” در تهران با حضور نمایندگان برخی کشورها و با پیام آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران آغاز به کار کرده است.

آقای خامنه ای در پیام خود سلاح هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی را تهدیدی برای بشریت خوانده و کاربرد این سلاح ها را حرام دانسته است.

برگزار کنندگان این کنفرانس دو روزه که با شعار “انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچ کس” کار خود را آغاز کرده، می گویند چهارده وزیر خارجه و ده معاون وزیر و نمایندگان نزدیک به شصت کشور و سازمان در این نشست شرکت کرده اند.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز در این نشست سخنرانی کرده و با طرح درخواست انهدام سلاح های هسته ای، پیشنهاد کرده که کشورهای دارنده سلاح های هسته ای از عضویت در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام تعلیق شوند.

نشست تهران به دنبال کنفرانس “امنیت هسته ای” در آمریکا برگزار می شود. در کنفرانسی که با م… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!