زنا و بد حجابی موجب زلزله میشود

ویدیوی بخشی از اظهارات صدیقی امام جمعه تهران در نماز جمعه دیروز که در آن تاکید کرده بود زنا از جمله عوامل زلزله است !

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!