احمدی نژاد به زیمبابوه می رود

قرارست در روزهای آینده رئیس جمهور كشورمان در صدر هیئتی به زیمبابوه سفر و با مقامات این كشور دیدار كند.
فرستاده ویژه رئیس جمهور كشورمان، پیام آقای دكتر احمدی نژاد را به آقای رابرت موگابه تسلیم كرد.

محمد عباسی فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران و وزیر تعاون در سفر به زیمبابوه با رئیس جمهور این كشور دیدار و پیام آقای دكتر احمدی نژاد را به آقای رابرت موگا تسلیم كرد.

رئیس جمهور زیمبابوه در این دیدار با قدردانی از تلاش رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهور ایران برای تقویت گروه پانزده گفت: استعمارگران تلاش می كنند از اتحاد میان ملت هاجلوگیری كنند اما با تقویت نهادهایی مانند گروه پانزده این تلاش ناكام خواهد ماند.

وزیرامورخارجه زیمبابوه هم پس از این دیدار با اشاره به برگزاری چهاردهمین نشست سران گروه پانزده در ایران افزود : با برگزاری این نشست در ایران زمینه گسترش همكاری جنوب – جنوب بیشتر فراهم می شود.

فرستاده ویژه… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!