برای یک لحظه آزادی

 وطن امروز اسیر دو سه تن بی وطن است……انهدام وطن از نکبت این چند تن است

 

 

برای یک لحظه آزادی

صلح میخواهم برای سرزمینی که با افتخار آنرا ایران من می نامم، ایران من
من به اجبار ترا ترک کردم و هر روز دلتنگ تو هستم، ایران من

ملت من لایق آزادیست برای همیشه
دیگر این درد و خشونت وحشتناک بس است

تا چه حد در زندگیت برای لحظه ای آزادی،
آمادگی  ایثار و مبارزه خواهی داشت؟

به اندازه کافی ما را سرکوب کرده اند.
اینک وقت آن رسیده که برای رسیدن به حقوق خود بپا خیزیم و مبارزه کنیم.

برادرانم برای لحظه ای آزادی بپا خواسته اند در ایران من
خواهرانم جان خود را فدا میکنند برای لحظه ای آزادی در ایران من

ملت من لایق آزادیست برای همیشه
دیگر این درد و خشونت وحشتناک بس است
به اندازه کافی ما را سرکوب کرده اند.

تا چه حد در زندگیت برای لحظه ای آزادی،
آمادگی  ایثار و مبارزه خواهی داشت؟

اجرا : نوید و امید

این موزیک ویديو برای فیلم «برای یک لحظه آزادی»، فیلمی که فرار و زندگی پناهجویان را به تصویر کشیده است، ساخته شد.
 کارگردان و فیلمنامه نویس آن آرش ریاحی، که خود زمانی که نه سال داشت، ناخواسته همراه با خانواده از ایران فرار کرد و سر از اتریش درآورد. 
http://www.foramomentfreedom.com/

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!