آیت الله خامنهای تمسخر لهجه را حرام اعلام کرد

آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران گفته است که تقلید لهجه قومیت‎ها اگر به قصد استهزا و تمسخر باشد حرام است.

پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای بخشی از متن درس خارج فقه او در روز 31 فروردین را منتشر کرده که در آن آمده است: “غالب شهرهایی که لهجه آنها تقلید می شود شهرهایی هستند که مردم غیرت مند آنها در حوادث مهم صد سال گذشته در مقابل دشمنان و مهاجمین ایستاده اند و این عمل تصادفی نیست.”

وی گفته است که تقلید لهجه سابق ندارد و در کتاب های ادبی و طنز گذشته به چشم نمی خورد.

آیت الله خامنه ای افزوده که این مسئله “مال همین اواخر است، یعنی مثلا از صد سال پیش به این طرف؛ یعنی از وقتی که کشور ما در مواجهه با این دشمنی ها قرار گرفته است.”

به گفته او مناطق شمال، خراسان و آذربایجان که “مردمش سرسختی و سلحشوری نشان داده اند” بدلیل لهجه مورد تمسخر قرار گرفته اند.

آیت الله خامنه ای گفته است این مسئله “مسلما حرام” است.

او البته گ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!