سریال در دست ساخت مصاحبه های تحت فشار زندانیان سیاسی علیه جنبش سبز

تدارک گسترده حگومت در آستانه سالگرد انتخابات مهندسی شده
جرس: تدارک گسترده ای برای سالگرد انتخابات 22 خرداد و آغاز جنبش سبز از سوی حکومت دیده شده است. به گزارش خبرنگار جرس از منابع آگاه، تلویزیون حکومتی برنامه های متعددی برای ساعات پربیننده تدارک دیده است. مهمترین این برنامه ها مجموعه ای از مصاحبه ها با اصلاح طلبان زندانی است

این برنامه ها از تقطیع ساعتها مصاحبه با زندانیان سیاسی تحت فشار و شکنجه روانی ضبط شده و به هم چسبانیده شده است.

البته در این مصاحبه های تلويزیونی اصلاح طلبان در لباس زندانی نیستند، بلکه در صحنه هاي بازسازي شده نمایش داده می شوند.

این مصاحبه ها در چند حال ضبط شده اند. برخي در داخل زندان ضبط شده و زندانی کلا توسط بازجو خُرد شده و زنداني زبان بازجوست.

تعداد این قیبل مصاحبه ها به زحمت به تعداد انگشتان یک دست می رسد.

دسته دوم مصاحبه هائي است که داخل زندان ضبط شده اما زندانی در هم شکس… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!