علی مطهری:قوه قضائیه استقلال ندارد

به گزارش ایسنا، علی مطهری که در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبری گفت‌وگو می‌کرد، در این ارتباط ادامه داد:« این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی‌ به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه‌ مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.»

وی افزود:« اینها نشان می‌دهد که قوه قضائیه ما از استقلال کافی برخوردار نیست. در موارد دیگری مثلا اگر شخصی از بستگان یکی از مقامات کشور متهم به فساد اقتصادی است و پرونده‌ای برای او تشکیل شده که باید از او بازجویی و به اتهامش رسیدگی شود، ابتدا می‌خواهند از آن مقام اجازه بگیرند. به اعتقاد من همه اینها نشانه ضعف قوه قضائیه، مصانعه، ملاحظه کاری … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!