وزیرخارجۀ اتریش نمی خواهد “دوستِ خوبِ” متکی باشد

در برونو- کرایسکی- گاسه تظاهراتی برپاست: پلاکارد،
موزیک، شعار. تنها گروه کوچکی است از سازمان “جلوی بمب را بگیرید”، گروهی
ضدایرانی که در یکشنبۀ آفتابی در منطقه ای که مرکز دولت اتریش است حاضر
شده بود. چند نفری از این گروه در خیابان اعلامیه پخش می کنند. فریاد می
زنند:”برنامۀ اتمی ایران را متوقف کنید”.

پشت حصاری که پلیس ایجاد کرده در سالن کنفرانس واقع در مینوریتن پلاتس
فردِ مورد مخاطب معترضان نشسته است: وزیر خارجۀ ایران منوچهر متکی. کنار
او میزبان یعنی وزیرخارجۀ اتریش میشائل اشپیندل اِگِر قرار گرفته است.

متکی به وین آمده تا موضع کشورش را در مناقشۀ اتمی بیان کند. احتمال
تهدید جدید علیه ایران در شورای امنیت می رود و چون اتریش در حال حاضر
بعنوان عضو ناپیوسته در این شورا حضور دارد وین بعنوان هدف سفر سیاسی متکی
انتخاب شده است.

هستۀ مناقشۀ اتمی این است که ایران اورانیوم غنی کرده و ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!