معصومه یاوری در یک قدمی چوبه دار

خبرگزاری هرانا – صدور احکام اعدام برای معترضان به نتیجه انتخابات به اتهام محاربه از جمله شگردهایی است که قضات دادگاههای انقلاب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم به آن مبادرت می کنند.

بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، معصومه یاوری ازمعترضان به نتیجه انتخابات از جمله کسانی است که برایش حکم اعدام درخواست شده و وی تنها در روز دادگاه اول توانسته بود از حق داشتن وکیل برخوردار شود.

محاکمات غیر قانونی ، بازداشت های خودسرانه و به تبع آن صدور احکام پشت درهای بسته و برگزاری محاکمات نمایشی خارج از روند مرسوم و صحیح قضایی از جمله مرسوم ترین شیوه های اعمال شده در دادگاههای انقلاب است که همچنان نیز ادامه دارد.

معصومه یاوری نیز از قربانیان چنین محاکماتی است. محمد سیف زاده وکیل وی در این باره می گوید: دادگاه خانم یاوری روز 15 اردیبهشت برگزار خواهد شد و دادستان برای وی تقاضای حکم اعدام کرده است.

وی در گفتگو با گزارشگر هرانا ا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!