پسران نوجوان ما در خطر بچه بازیها

پسران  نوجوان ما در خطر بچه بازیها

یک فیلم مستند درباره هم میهنان افغانی خود دیدیم که چگونگه پسر بچه های بیگناه را وادار میکنند که لباسهایی زنانه و سکسی بپوشند و به رقص و پایکوبی بپردازند و مردان مثلا فرمانده و یا رییس های قوم از دیدن رقص آنان لذت ببرند و بعد هم با آنان عمل شنیع جنسی انجام دهند. خبرنگار افغانی که این فیلم را تهیه میدید و با آنان که فرمانده جنگی بودند و از افراد مهم بشمار میرفتند و شاید از نورچشمیان طالبان هم بودند با نهایت افتخار میگفتند که آنان بچه باز هستند. وخبرنگار هم با زرنگی خاص خود چهره این هیولاهای انسان نما را نشان میداد.

در مقاله ای پیش من نوشتم که ما بایست دختران زیبا را خوب حفظ کنیم که در دام این نوع افراد مقتدر و ثروتمند از راههای غیر قانونی و غیر اخلاقی و فاسد نیفتند. که با پلیس و قاضی هم دست به یکی هستند. حالا میبینم که پسران ما فرزندان ایران بزرگ و آریانا هم در معرض همین خطر هستند . دامهای شیادان دزد مال و ناموس در جلوی آنان هم پهن شده است.

خبرنگار با زیرکی میگفت که چون این اشخاص ثروتمند و پر نفوذ هستند مبارزه با آنان سهمگین و خطر جانی هم در بر دارد. حالا من نمیدانم چرا آنان تنها پسران را نشان کرده بودند و دور دختران را خیط کشیده بودند. آیا این هم یکی از قوانین طالبان است؟ که دختر ها بایست حفظ شوند و بکارتشان تازه و نو و سالم بماند ولی جورش و تقاص آنرا بایست همبازیهای پسرشان بدهند. راستی که این مردمان از بی انصافی و بی عدالتی و ظلم و جور شورش را در آورده اند. و همش هم همه این ها را به حساب دین و ایمان مینویسند.

میگویند ناصرالدین شاه علیه رحمه دستور داده بود که برای نگهداری هشتاد زنش ده ها جوان بیچاره را بیضه بریده کنند تا این جوانان بیضه کوبیده و بینوا نگهبان زنان حشری ناصرالدین شاه باشند. تا این زنان نتوانند دست از پا خطا کنند و این جوانان ناقص شده به فتوی علمای اسلامی هم از دستگاه های زنانه گی آنان محافظت نمایند تا کسی به حریم آنان وارد نشود و باغچه هایشان را آب پاشی نکند. و خود جوانان اخته شده و خواجه هم که از ساختن آب زندگانی محروم شده بودند.

تازه این سلطان مثلا مسلمان و مثلا خدا شناس و مقلد آیت الله های آن زمان به این هم قانع نبود میخواست با نوجوانان پسر هم عمل شنیع جنسی را انجام دهد و لامصب خود را بمیان پاهای آنان هم بفرستد و به مقعدشان هم تجاوز کند. خوب این هم یک پادشاه اسلامی بود و به دین و دیانت و خدا معتقد و لابد نمازش هم قضا نمیشد و شاید روزه هم میگرفت.

روزی به یکی از درباریان مسن خود گفت فلانی برایم امروز یک پسر بچه خوب و تر گل ور گل بیاور. شخص مهم و مسن دربار که مثلا وزیر دربار و یا همردیف وی بود به دنبال یک پسر بچه خوش بر و رو رفت ولی گیر نیاورد و در عوض آن توانست دختر بچه زیبا و فقیر را تور کند که خوراک اژدهای ضحاک باشد. و حضرت والا بتواند قضیب مقدشان را به آن دخت بینوا فرو فرمایند.

ناصرالدین شاه میگوید که مردتیکه من پسر بچه میخواستم تو برای من دختر بچه آورده ای  میگوید قربان حضرت عالی میخواهید به مقعد آنان آلت سلطتنی و مقدستان را فرو کنید و هر دو این یچگان چه دختر و چه پسر سوراخ تنگی برای خاطر قبله عالم و جناب آلت مقدستان دارند.  ناصرالدین سلطان ایران میفرمایند مردتیکه احمق من میخواهم در حالی که در مقعدشان فرو میکنم با بیضه و آلت پسر بچه هم بازی کنم که کار عیش ما کامل باشد و نشه نشه عشق بازی بچه بازی بشوم این دختر که بیضه و آلت کوچولوی باب میل من که ندارد. آن مرد شلوارش را پایین میکشد و میگوید قبله عالم بسلامت باشند شما در مقعد ایشان فرو کنید و با بیضه های من و آلت من بازی بفرمایید بسر مقدستان که بازی خوبی برای شما خواهد بود.

خوب لابد شما میگویید که این داستان است. خوب به نوشته سوری خانم مراجعه بفرمایید و ببینید که در همین دوره ما عصر کامپیوتر و فضا نوردی و رسیدن به کره مریخ و پیاده شدن در کره ماه همین حضرات در افغانستان میهن گرام ما چه میکنند.

باز حتما شما در روزنامه ها مرتب در باره تجاوز به کودکان را میخوانید. وقتی که پادشاه مسلمانان این باشد و آقایان حضرات آیت الله هم دست بوس ایشان و هم اکنو ن هم در کشور ما در افغانستان مردان مسلمان و فرمانده ارتشی و پلیس با نهایت بیشرمی میگویندکه آنان بچه باز هستند فکر کنم که دیگر جای شک و شبهه ای نباشد.

لابد داشتن هشتاد زن ناصرالدین شاه شهید و شاه مسلمان هم افسانه است. و لابد خواجه کردن ویا اخته نمودن فرزندان ایران و آنان را بصورت خواجه حرم در آوردن هم افسانه بوده است؟ 

ای ثروتمندان و ای قدرتمندان قدرت و ثروت برای شما همیشگی نخواهد بود خود را منفور مردم و تاریخ نسازید.  و تف و لعنت مردم را تا الی ابد برای خود خریداری نکنید. مسلم است که شما به هیچ دین و قانونی پای بند نیستند وگرنه در کجای اسلام بچه بازی را حلال فرموده اند؟  بیایید توبه کنید و به نام دین و با حربه دین مردم را غارت و بی آبرو نکنید که دادار بر شما روزی خشمی سهمگین خواهد گرفت  آنوقت دیگر گریه ها و توبه های شما فایده ای ندارد.

ای بی مروت  تا توانی دلی بدست آور  دل شکستن هنر نمی باشد. در حاییکه دخت شاه پرپر میشود بدانید که دخت های دیگران چقدر در عذاب هستند و شما از این ناراحتی ها و فقر مردم این چنین ظالمانه سو استفاده نکنید و در حالیکه شاید اصلا بخدا و اسلام هم معتقد نیستید و نماز و روزه را صرف برای تظاهر انجام میدهید با اینکار تیشه به ریشه دین های الهی میزنید. 

حساب کنید که زندگی چقدر سخت است که دخت شاه را پرپر میکند وای بحال دختران دیگر. آنان که خود سوزی میکنند  آنان که خود را میکشند . مقصر کیست  آیات عظام یا سلاطین ابله؟  باری همه شما شاید بازیچه دست سیستمی هستید که میخواهند ریشه اخلاق و محبت و عشق را بسوزانند و یک مشت آدمک درست کنند که جز به خور خواب و شهوت به هیچ چیز دیگری نمی اندیشند. به هیچ  و به هیچ  و تنها به هیچ معتقد هستند. به یک هیچ بزرگ کار آقای پرویز تناولی که امیدوارم یکی از آن هیچ ها را دیده باشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!