به یاد دکتر حق شناس

ساعت از دو گذشته بود و من نفس نفس زنان از پله های دانشکده ادبیات بالا میرفتم , به کلاس که رسیدم؛صدای زنده یاد دکتر حق شناس رو شنیدم.بازم مدرسه ام دیر شد!در کلاس باز بود,باصدائی که از ته چاه در می اومد گفتم:

استاد سلام,ببخشید دیر کردم؛ اجازه میدید بشینم!؟ ”

“سلام از بنده است!خواهش میکنم,اجازه بنده هم دست شماست,بفرمائید بشینید “

این جملات فروتنانه و بدون طعنه و کنایه زنده یاد ,من رو در جا  مجذوب وی کرد و درسی شد برای من تا بعدها زمانی که خودم به جمع مدرسین پیوستم,هیچگاه جواب دیگری به شاگردی که در سر کلاس دیر حاضر میشد ندهم.

سوالی نبود که جوابش را نداند,پرسشی نبود که بی پاسخ بماند و کمتر دانشجوئی بود که شیفته او نشود.رفتار,منش,صبوری,و دانش وی در حوزه تدریسش زبان زد نه نتها دانشجویانش بلکه دیگر همکارانش نیز بود.استاد دستی هم در شعر و شاعری داشت و در اشعارش تخلص حق شناس برگزیده بود.زنده یاد حق شناس در معدود مجلات ادبی وزینی که چاپ میشد هم قلم میزد.

روزی او را درهم دیدم و خبری از لبخند همیشگی اش بر لبانش نبود,جویا شدم؛سری تکان داد و گفت:

ابی جان,امروز دانشجوئی به من خرده گرفت که چرا شما اساتید فقط تدریس میکند و گاهی هم ترجمه و کتبی مثل اساتید سایر کشورها نمینویسید!”

گفتم استاد چه جوابی بهش دادید!؟

پوزخند تلخی زد و گفت:

“با روزی ده ساعت تدریس,چه انتظاری داری؟

با این وجود استاد هیچگاه از تلاش در جهت گسترش زبان فارسی و ترجمه آثار دست بر نداشت و گنجینه ای غنی برای زبان و ادبیات فارسی به جای گذاشت.

روحش شاد,یادش گرامی.

آثار:

 • آواشناسي/ انتشارات آگاه، 1356
 • بازگشت ديالكتيك/ تأليف / انتشارات آگاه، 1358
 • بودا/ ترجمه/ طرح نو، 1372
 • تاريخ مختصر زبان شناسي/ ترجمه/ نشر مركز، 1370
 • تولستوي/ ترجمه/ طرح نو، 1371
 • رمان به روايت رمان نويسان/ ترجمه/ نشر مركز، 1370
 • زبان/ ترجمه/ اثر ساپير، سروش، 1376
 • زبان/ ترجمه/ اثر بلومفيلد، مركز نشر دانشگاهي، 1379
 • سروانتس/ ترجمه/ طرح نو، 1373
 • فرهنگ معاصر هزاره انگليسي ـ فارسي
 • مقالات ادبي ـ زبان شناختي/ تأليف/ انتشارات نيلوفر، 1370
 • وطن فروش/ ترجمه/ نشر مركز، 1374

http://www.chn.ir/news/?Section=4&id=6492

http://www.khabgard.com/?id=1192234207

http://asadabiyatgroup.blogfa.com/post-100.aspx

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!