عکس های غول پیکر رضا دقتی در مترویی در پاریس

رضا دقتی، عکاس و معمار و فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ايرانی مقيم پاريس، نمایشگاه عکسی به نام «راه های موازی» در یکی از بزرگترین متروهای پاریس برگزار کرده است. رادیو فردا با آقای دقتی در مورد این نمایشگاه گفت و گو کرده است.

رضا دقتی در مورد نام این نمایشگاه می گوید : نام نمايشگاه در حقيقت نام کتابی است که در پاريس چاپ شد، نوشته همسر من راشل و پسرم درآزاد؛ که شرح سفری بود که سال پيش من با پسرم از پکن تا پاريس به مدت دو ماه داشتم. اين کتاب داستان اين سفر را مطرح می کند و اين نمايشگاه هم يک نوع مروری بر اين داستان دارد.

آقای دقتی، اشاره ای کرديد به محتوای اين نمايشگاه که نتيجه سفر شما و پسرتان در جاده ابريشم سابق از پکن تا پاريس است. اگر بخواهيد تصويری از بخشی از اين آثار برای ما بدهيد، چه عکس هايی را بيشتر می توانيد بشناسانيد؟

اينجا يکی از بزرگترين ايستگاه های قطار بين شهری پاريس است. شش تابلو که هر کدامشان ۱۶ متر در …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!