فیلترینگ گریبان وبلاگ های حامی دولت ایران را هم گرفت

ایگاه اطلاع رسانی رجا (رجانیوز)، از وبسایت های اصلی حامی دولت محمود احمدی نژاد، در گزارشی به مسدود شدن وبلاگ های هواداران دولت اعتراض کرده و خواستار آن شده که اعمال کنندگان فیلترینگ “نوک تیز پیکان” خود را کنترل کنند.

در همین حال مهدی صرامی، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در کارگروه فیلترینگ، از وجود سیستم های موازی فیلترینگ و مسدود سازی “خودسرانه” سایت ها خبر داده است.

او می گوید که این وزارتخانه در مقام صدور دستور مسدود سازی یک سایت یا وبلاگ نیست و این تصمیم “فقط” توسط یک مقام قضایی می تواند صادر شود.

آقای صرامی درباره وجود سازمان های موازی و “خودسر” در زمینه اعمال فیلترینگ گفته است که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باید به شرکت های اصلی فراهم کننده خدمات اینترنت (ISP) دستور دهد تا سیستم های فیلترینگ موازی را متوقف و مسدود سازی “خودسرانه” سایت ها و وبلاگ ها را برای همیشه متوقف کنند.

از طرف دیگر، صاحب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!