اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه در کویت دستگیرشدند

دستگاه امنیتی کویت از بازداشت اعضای یک شبکه جاسوسی وابسته به سپاه پاسداران خبر داد.

روزنامه قبس در شماره امروز شنبه 1-5-2010 به نقل از ” مقامات بلندپایه امنیتی ” گزارش کرد این شبکه برای شناسایی تاسیسات حیاتی و نظامی کویت و پایگاههای نیروهای آمریکایی در خاک این کشور فعالیت می کرد.

منابع امنیتی گفته اند ” با هماهنگی سازمان امنیت و اطلاعات ارتش 7 نفر از اعضای این شبکه بازداشت شدند.”

این در حالی است که بین 6 الی 7 نفر از اعضای دیگر شبکه پیش از بازداشت فرار کرده اند.

بر اساس این گزارش اعضای شبکه از چند نفرنظامی در وزارتخانه های کشور و دفاع کویت و اتباع چند کشور دیگر تشکیل شده است.

نیروهای امنیتی کویت پس از بازرسی منزل یکی از فرماندهان شبکه در منطقه ” صلیبیه ” نقشه تاسیسات حیاتی و وسایل حساس و پیشرفته برای تماس الکترونیک و بیش از 250000 دلار کشف کردند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!