کارگران آمدند

با وجود تدابیر شدید امنیتی و استقرار گارد ویژه در بسیاری از مناطق مرکزی شهر های بزرگ کشور، در روز کارگر، ده ها هزار کارگر معترض در نقاط مختلف کشور به خیابان ها آمدند و در دفاع از حقوق قانونی خود و علیه سیاست های اقتصادی دولت شعار سر دادند.کارگران معترض، مراسم دولتی روز جهانی کارگر راکه با حضور مسئولان دولتی صبح دیروز برگزار شد بایکوت کردند و طبق درخواست یازده تشکل کارگری مستقل، عصردیروزمقابل ادارات کار تجمع کردند.

براساس گزارش های رسیده، تجمعات کارگری روز گذشته در نقاطی از تهران، اصفهان و سنندج و تبریز منجر به درگیری بین کارگران و نیروهای انتظامی شد. هنوز هیچ منبعی از تعداد بازداشت شدگان احتمالی این درگیری ها خبر دقیقی منتشر نکرده است.

دیروز صدها کارگر معترض تهرانی از نقاط مختلف، خود را به مقابل وزارت کار رساندند تا همان طور که در بیانیه مشترک تشکل های کارگری اعلام شده بود مراسم روز جهانی کارگر را برگزار و اعت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!