یک سال سرکوب معلمان معترض در ایران

امسال مراسم روز معلم در حالی در ایران برگزار می شود که اعتراضهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به مطالبات این صنف رنگ و بویی تازه بخشیده است.

سرکوب اعتراض معلمان در اسفند ۱۳۸۵ در مقابل ساختمان مجلس فصل تازه ای در رابطه حکومت ایران با قشری را گشود که تعلیم و تربیت بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز را بر عهده دارند.

حالا دیگر دسته ای از معلمان معترض فعالانه مطالباتشان را پیگیری می کنند و از پرداخت هزینه کمتر هراس دارند.
درخواست از نامزدها

کانون صنفی معلمان ایران پیش از انتخابات ریاست جمهوری میثاق نامه ای برای نامزدها فرستاد.

در این میثاق نامه هفت مطالبه اصلی مطرح شده بود، از جمله به رسمیت شناخته شدن تشکلهای صنفی معلمان، لغو تمام احکام تخلفات اداری فرهنگیان، افزایش حقوق و به رسمیت شناخته شدن حق برگزاری تجمعات.

سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ایران می گوید که انتخابات سال پیش اولین باری بود که … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!