دستگیری تعدادی از عابرین و شرکت کنندگان مراسم روز جهانی کارگر

هنوز از اسامی و آمار دقیق دستگیر شدگان اطلاعی در دست نیست

کلمه: بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، در جریان مراسم گرامیداشت روز جهانی کارگر تعدادی از عابرین و شرکت کنندگان دستگیر وبه نقطه نامعلومی منتقل شدند.

روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه تعداد از عابرین و شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر در نقاط مختلف تهران دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. دستگیریها توسط نیروی انتظامی صورت گرفت . حوالی ساعت ۱۷:۳۰ دو تن از بانوان عابر در خیابان آزادی مورد یورش نیروهای حکومتی قرار گرفتن که دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

اسامی دو بانوی دستگیر شده به قرار زیر می باشد:خانم میترا ۴۰ ساله و خانم فرزانه ۳۷ ساله می باشند.این ۲ بانو در حالی که در خیابان آزادی عبور می کردند دستگیر و توسط یک خودروی نیروی انتظامی به محل نامعلومی انتقال یافتند.

هنوز از اسامی و آمار دقیق دستگیر شدگان اطلاعی در دست نی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!