روز كارگر – خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه


 روز كارگر – خودسوزی يک كارگر در مقابل دانشگاه

—————————————————————————

وبلاگ دليران بي باك
شنبه ۱ مهٔ ۲۰۱۰
روز كارگر – خودسوزي يك كارگر در مقابل دانشگاه

تهران – 11 ارديبهشت – يك كارگر محروم كه صبح روز كارگر در مقابل وزارت كار حضور يافته بود،  بعد از ظهر امروز در مقابل دانشگاه تهران به نشانه اعتراض خود را به آتش كشيد . مزدوران سركوبگر در شعاع 400 متري مانع از تردد مردم  به اطراف اين كارگر قرباني ميشدند .

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/075833.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!